ജനറൽ ബോഡി

വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ബോഡി 2014 ഡിസംബര്‍ 30 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് കോളേജില്‍ ചേരുന്നു.