• സനാതനസംസ്‌കൃതി

  സംസ്കാരപഠനം

  സനാതനസംസ്‌കൃതി
  by കെ.പി.സി. അനുജന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്‌

  വൈദികവും താന്ത്രികവുമായ വിവിധവിഷയങ്ങളില്‍ ഉള്‍ക്കാഴ്‌ച നല്‍കുന്ന മുപ്പതു പ്രബന്ധങ്ങള്‍.

  Rs.240 Order Now

 • NILA- Through Time and Space ( A Coffee Table Album)

  സംസ്കാരപഠനം

  NILA- Through Time and Space ( A Coffee Table Album)
  by Dr. Rajan Chungath

  Concept and Photography: Dr. Rajan Chungath. Narration: N. Gopalakrishnan. Introduction: M.T. Vasudevan Nair. Foreord: M. Sivasankar, IAS (District Collector, Malappuram). December 2005. Price Rs. 1000.


      A photographic excursion along ri...

  Rs.1000 Order Now

 • മഹിളാളി മഹാസ്‌പദാ: മണിപ്രവാളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരികപരിസരം (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി 8)

  സംസ്കാരപഠനം

  മഹിളാളി മഹാസ്‌പദാ: മണിപ്രവാളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരികപരിസരം (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി 8)
  by വെളുത്താട്ട്‌ കേശവന്‍

  കേരളത്തിലുണ്ടായ മധ്യകാലമണിപ്രവാളകൃതികളെ
  സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്രങ്ങളുടെ, വിശേഷിച്ചും ചരിത്രത്ത...

  Rs.25 Order Now

 • കൊയ്‌ത്തിന്റെ നരവംശസത്യങ്ങള്‍: കറുത്തമണികളുടെ കൊയ്‌ത്ത്‌ (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി 10)

  സംസ്കാരപഠനം

  കൊയ്‌ത്തിന്റെ നരവംശസത്യങ്ങള്‍: കറുത്തമണികളുടെ കൊയ്‌ത്ത്‌ (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി 10)
  by ഡോ. സി.ആര്‍. രാജഗോപാലന്‍

  പ്രകൃതി എന്ന ഉണ്‍മയുടെ ആവിഷ്‌കാരമത്രേ കൊയ്‌ത്ത്‌.
  കൃഷിയോടും വിളകളോടും കൊയ്‌ത്തിനോയും ബന്ധപ്...

  Rs.30 Order Now