• വേലൂരിന്‍റെ കയ്യൊപ്പും കാല്‍പ്പാടും

  ചരിത്രം

  വേലൂരിന്‍റെ കയ്യൊപ്പും കാല്‍പ്പാടും
  by ജോണ്‍ ജോഫി. സി.എഫ്

  തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വേലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ

  ചര...

  Rs.350 Order Now

 • കൗടില്യന്റെ അര്‍ത്ഥശാസ്‌ത്രം: ഭാരതീയരാഷ്ട്രസങ്കല്‌പത്തിലെ മൗലികസ്വാധീനം

  ചരിത്രം

  കൗടില്യന്റെ അര്‍ത്ഥശാസ്‌ത്രം: ഭാരതീയരാഷ്ട്രസങ്കല്‌പത്തിലെ മൗലികസ്വാധീനം
  by എം.ജി.എസ്‌. നാരായണന്‍

  (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി - 27)

  ചന്ദ്രഗുപ്‌തമൗര്യന്റെ മന്ത്രിയായ കൗടില്യന്‍ രചിച്...

  Rs.60 Order Now

 • അയിരാണിക്കുളം ഗ്രന്ഥവരി -ഏ.ഡി. 1464 (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 18)

  ചരിത്രം

  അയിരാണിക്കുളം ഗ്രന്ഥവരി -ഏ.ഡി. 1464 (വള്ളത്തോള്‍ വിദ്യാപീഠം പ്രബന്ധാവലി- 18)
  by എസ്‌. രാജേന്ദു

  അയിരാണിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തെസ്സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥവരിയോല കൊ.വ. 639 ല്‍ എഴുതിയതാണ്‌. പ്രാചീന-മ...

  Rs.45 Order Now

 • വിഭാവനകള്‍ വിനിമയങ്ങള്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ വ്യാവഹാരികഭൂമിശാസ്‌ത്രം

  ചരിത്രം

  വിഭാവനകള്‍ വിനിമയങ്ങള്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ വ്യാവഹാരികഭൂമിശാസ്‌ത്രം
  by ഡോ. ആദര്‍ശ്‌. സി

  കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്‌ വിശദമായും ആധികാരികമായും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യ

  Rs.270 Order Now

 • ഹൈന്ദവം: ആരംഭം, വളര്‍ച്ച, വികാസം

  ചരിത്രം

  ഹൈന്ദവം: ആരംഭം, വളര്‍ച്ച, വികാസം
  by ഡോ. സി.എന്‍. പരമേശ്വരന്‍

  ഭാരതീയസംസ്‌കൃതിയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമായ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ ആധുനികാവസ്ഥവരെയുള്ള വ

  Rs.500 Order Now

 • സ്ഥാനാരോഹണം: ചടങ്ങുകള്‍.

  ചരിത്രം

  സ്ഥാനാരോഹണം: ചടങ്ങുകള്‍.
  by പരമ്പരാപ്രസാധനം: ഡോ. എന്‍.എം. നമ്പൂതിരി. പ്രസാധനം: ഡോ. എം.ആര്‍. രാഘവവാരിയര്‍

  കോഴിക്കോടന്‍ ഗ്രന്ഥവരി- 1 സാമൂതിരികോവിലകം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലെ താളിയോലകളില്‍നിന്നുള്ള സ്ഥാ

  Rs.60 Order Now

 • മാമാങ്കം രേഖകള്‍ (കോഴിക്കോടന്‍ ഗ്രന്ഥവരി - 2)

  ചരിത്രം

  മാമാങ്കം രേഖകള്‍ (കോഴിക്കോടന്‍ ഗ്രന്ഥവരി - 2)
  by പ്രസാധനം: ഡോ. എന്‍.എം. നമ്പൂതിരി

  സാമൂതിരി കോവിലകം വക ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലെ താളിയോലകളില്‍നിന്നു പകര്‍ത്തിയ ചരിത്രരേഖകള്‍ പരമ്പരയാ...

  Rs.250 Order Now

 • സാമൂതിരിചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍

  ചരിത്രം

  സാമൂതിരിചരിത്രത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍
  by എന്‍.എം. നമ്പൂതിരി

  കോഴിക്കോടന്‍ ഗ്രന്ഥവരി ഒരവലോകനം, കടങ്കഥയായ ഒരു വംശചരിത്രം, തീപ്പെട്ട സാമൂതിരിമാരും മണ്ണടിഞ

  Rs.68 Order Now

 • വെള്ളയുടെ ചരിത്രം

  ചരിത്രം

  വെള്ളയുടെ ചരിത്രം
  by എഡി. ഡോ. എന്‍. എം. നമ്പൂതിരി

  8-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തിലുണ്ടായ ഹൈദരാലിയുടെ മലബാര്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമ

  Rs.55 Order Now

 • The Kerala Temple

  ചരിത്രം

  The Kerala Temple
  by Dr. Rajan Gurukkal

  The Kerala Temple and the Early Medieval Agrarian System. This research work discusses the institutional centrality of the temple in a predominantly agrarian society of Kerala during the period between c. A.D. 800-1200. Starting from the backdrop

  Rs.50 Order Now